Nie dla inicjatywy obywatelskiej w Wieluniu

   Radni miejscy w Wieluniu nie poparli inicjatywy obywatelskiej w sprawie wykupu mieszkań za 1% - 2%. Pomysłodawcą inicjatywy jest Tomasz Antoniak z Wielunia, który uzyskał podpisy prawie 500 mieszkańców miasta. Niektórzy z nich przyszli dziś na obrady 17. sesji Rady Miejskiej, gdzie radni głosowali projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wieluń na rzecz najemców.

   Burmistrz Wielunia, Paweł Okrasa mówił, że podjęcie takiej uchwały byłoby wielką niegospodarnością gminy, tym bardziej że obecna bonifikata jest dla najemców mieszkań, chcących je wykupić, bardzo korzystna:
    - W roku 2018 w czerwcu Rada Miejska po długich konsultacjach i bardzo długich rozmowach, w zasadzie całą kadencję poprzednią zajęło Radzie uzgodnienie takiego zakresu bonifikat, który byłby akceptowalny dla mieszkańców zasobów komunalnych gminy i też akceptowalny z punku widzenia budżetu gminy. Ten kompromis, bo tak to trzeba określić, został zawarty i została podjęta uchwała, która obowiązuje od czerwca 2018 roku. Podkreślmy, uchwała, która w historii działania gminy po roku 90-tym dawała największe bonifikaty dla mieszkańców chcących nabyć zasób komunalny gminy, podkreślam największe. W odpowiedzi na tę uchwałę prawie 200 wniosków już do gminy zostało złożonych, w 50 przypadkach już są zawarte akty notarialne, pozostałe są w trakcie uzgadniania szczegółów. I my, uważam, nie możemy zmieniać co roku zasad tak ważnej uchwały związanej z majątkiem gminy Wieluń. Wprowadzenie tak drastycznych zmian w tej uchwale zachwiałoby w sposób drastyczny poczucie sprawiedliwości społecznej - argumentował burmistrz Okrasa.

   W imieniu mieszkańców, którzy podpisali się pod inicjatywą obywatelską, głos zabrała Irena Pietrzak z os. Wojska Polskiego:
    - Mieszkam na os. Wojska Polskiego i nie tylko ja, ale i niektóre panie mieszkamy tam od samego początku, jak tylko powstały bloki. Ja mieszkam tam 47 lat na tym osiedlu i to jest niesprawiedliwe, jeśli osoby, które mieszkają 15-20-30 lat, płacą troszeczkę więcej, wiadomo, ale my powinniśmy mieć większą ulgę - argumentowała mieszkanka Wielunia, wymieniając wkład pracy i remonty związane z tym mieszkaniem przez 47 lat. Głos poparli mieszkańcy, którzy przyszli na sesję.


   Większość radnych, bo 18, była przeciwna wykupowi mieszkań za 1% - 2%, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Po głosowaniu mieszkańcy nie kryli oburzenia. Nie obyło się bez wyzwisk, trzaskania drzwiami i inwektyw rzucanych w kierunku radnych. Dziennikarze dopytywali mieszkańców, za jaką kwotę mogą obecnie kupić mieszkanie i tak na przykład 44-metrowe mieszkanie na os. Wojska Polskiego jedna z mieszkanek może wykupić za 18-20 tys. zł. Gdyby dzisiejsza uchwała przeszła, mieszkanka Wielunia mogłaby je wykupić za 1-2 tys. zł. Jak nam tłumaczyli urzędnicy, sama dokumentacja przygotowawcza w tym jednym przypadku kosztowałaby Urząd Miejski ponad 2 tys. zł.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA