Woda w Działoszynie i Posmykowiźnie zdatna do picia - jest komunikat pajęczańskiego sanepidu

   Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pajęcznie wydał oficjalny komunikat dla odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Działoszyn (miejscowości: Działoszyn i Posmykowizna):

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, stwierdził przydatność wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Działoszyn powiat Pajęczno do spożycia. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych z punktów monitoringowych zlokalizowanych na ujęciu wody i na sieci wodociągowej nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie oznaczonych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017r. poz. 2294). Badana woda w zakresie wykonanych oznaczeń odpowiada wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie odwołuje komunikat wydany w dniu 10.10.2019r. w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Działoszyn.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA