Woda w gminie Działoszyn nadal niezdatna do spożycia

   Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pajęcznie nadal kontroluje jakość wody w wodociągach Kolonia Lisowice i Działoszyn. W badaniach wykazano bakterie z grupy coli i enterokoki kałowe, dlatego woda jest niezdatna do spożycia:

Dorota Brzozowska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie:
    - W wodociągu w Działoszynie zostały pobrane próbki do badań laboratoryjnych w dniu 8 października. W wyniku tych badań stwierdzono, że skład mikrobiologiczny wody nie odpowiada wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Wyniki są wykonywane przez akredytowane laboratorium Powiatowej Stacji w Wieluniu. Te badania wykazały obecność w 100 ml wody badanej bakterii z grupy coli. Liczba tych mikroorganizmów w tych 100 ml to jest 15, a wartość normatywna to 0, badania wykazały również obecność enterokoków w liczbie 2 w tych 100 ml objętości próbki, a wartość normatywna to 0. W związku z tym w dniu wczorajszym wydaliśmy całkowity zakaz spożywania wody z tego wodociągu. Informacje w tej sprawie są dostępne na stronie internetowej Powiatowej Stacji i Urzędu Gminy. Zakaz spożywania wody przez ludzi, w ogóle zakaz wykorzystywania tej wody dotyczy zarówno przygotowywania potraw, mycia naczyń, mycia owoców i warzyw, używania jej do kąpieli, mycia zębów, kąpieli noworodków itd. Ten zakaz obowiązuje do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań tej wody, które potwierdzą jej przydatność do spożycia. Sytuacja w Kolonii Lisowice nie zmienia się od 3 października, tam nadal jest zakaz spożycia wody przez ludzi. Wodociąg w Działoszynie zaopatruje nie tylko Działoszyn, ale również miejscowość Posmykowizna. Wodociąg w Kolonii Lisowice zaopatruje i Kolonię Lisowice, Lisowice, Szczepany, Młynki, Węże, Draby, Kabały, Kiedosy w gminie Działoszyn w powiecie pajęczańskim oraz miejscowość Grabarze w gminie Lipie w powiecie kłobuckim.


   W tej chwili trwają prace zmierzające do zapewnienia mieszkańcom wody, która będzie odpowiadać wymaganiom sanitarnym, natomiast do chwili obecnej nie uzyskano pozytywnego wyniku badań. Pobierana była również woda z mobilnych beczkowozów, którymi dostarczana jest woda pitna - ta jest bezpieczna.

Komunikaty na bieżąco będą pojawiać się na stronie pajęczańskiego sanepidu.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA