Zmarł Antoni Galiński, wybitny historyk. Zasłużony dla Gminy Lututów oraz „Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej”

   Zmarł Antoni Galiński, wybitny prawnik i historyk pochodzący z Lututowa. Od 1969 r. kierował pracami Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi, Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, następnie był zastępcą dyrektora Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Od 2006 r. zatrudniony w Oddziale IPN w Łodzi, gdzie zajmował się koordynacją współpracy edukacyjnej z klubami historycznymi im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, klubami historycznymi im. Armii Krajowej oraz jednostkami Służby Więziennej w okręgu łódzko-kaliskim. W latach 2007-2016 był członkiem Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi. Od 2013 r. członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (bez praw kombatanckich).
    - Z wielkim smutkiem przyjąłem dziś rano tę informację. Pana Antoniego znałem od 2009 roku. Poznaliśmy się na śniadaniu po obchodach 1 września - zmarłego wspomina starosta powiatu wieluńskiego, Marek Kieler- Szkoda, że tacy ludzie odchodzą. Ja go odbierałem jako dobrego, ciepłego człowieka o ogromnym zasobie wiedzy historycznej, o ogromnej miłości do miejsca, z którego pochodził, czyli Ziemi Wieluńskiej, gdzie został odznaczony Medalem „Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej”. Myślę właśnie, że jeszcze dużo moglibyśmy się od niego dowiedzieć i przyswoić pewne wartości nie tylko historyczne, ale też jako człowieka, bo w dzisiejszych czasach ta wartość gdzieś nam umyka, liczą się inne rzeczy. A pan Antoni był zawsze sobą, niezależnie, w jakich czasach przyszło mu działać, to zawsze był sobą. Dlatego to bardzo smutna wiadomość dla wszystkich osób, które miały okazję go poznać. Rodzinie przekazuje wyrazy współczucia.

   Tak Antoniego Galińskiego wspomina były dyrektor II LO w Wieluniu, obecny dyrektor Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Gromadzicach, przewodniczący Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego „Grota” w Wieluniu, Mirosław Kubiak:
    - Pana Antoniego Galińskiego miałem okazję poznać, kiedy pracowałem w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu i kiedy powstała Izba Pamięci przy liceum. Wtedy zaczął działać z jego inicjatywy Klub Historyczny im. Stefana Roweckiego „Grota” w Wieluniu. Na początku nie wiedziałem, na czym będzie polegała działalność tego klubu, ale po pierwszym spotkaniu z panem Antonim Galińskim okazało się, że będzie to polegało na organizowaniu wykładów. Ustaliłem z panem Galińskim, aby te wykłady były w szkołach i aby odbiorcami głównymi była młodzież i to nam się udało. Współpracując na tym polu, poznałem bliżej pana Antoniego jako wspaniałego człowieka. Nie jestem historykiem, natomiast pan Galiński znakomicie mnie wprowadził w tematykę historyczną i dzięki niemu udało nam się sprowadzić do Wielunia znakomite osoby zajmujące się historią. Zawsze pan Galiński dzwonił do mnie i proponował wykłady i miałem wrażenie, że były to propozycje skierowane w pierwszej kolejności dla Wielunia. Byli u nas między innymi pan Jan Żaryn, pan Jerzy Eisler, pan Andrzej Kunert, pan Krzysztof Szwagrzyk, pani Ewa Siemaszko. To są ludzie, których na co dzień możemy usłyszeć i zobaczyć w telewizji, w programach historycznych. I to dzięki wyłącznie panu Antoniemu oni mogli tutaj być i zapoznać młodzież z tematyką historyczną, którą się zajmowali.


   W 2013 roku, podczas uroczystej sesji Rady Miasta i Powiatu w Wieluniu, która odbyła się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Antoni Galiński otrzymał medal „Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej” za promocję prawdy historycznej Ziemi Wieluńskiej. Tak wtedy odniósł się do tej nagrody: Dla mnie jest to szczególne wyróżnienie, dlatego że moja rodzina na ziemi wieluńskiej jest od XVI wieku. Gniazdo rodzinne to Czastary, urodziłem się i wychowałem w Lututowie, uczyłem się w Wieluniu. Pisałem pracę magisterską na temat powstania styczniowego na ziemi wieluńskiej, całym swoim życiem jestem z tą ziemią związany. Ja częściej jestem na ziemi wieluńskiej, aniżeli w miejscu swojego zamieszkania w Łodzi. Jest to dla mnie, chyba nie przesadzę, najbardziej cennym wyróżnieniem.

   Pogrzeb Antoniego Galińskiego odbędzie się w sobotę o godzinie 12:00 w kościele św. Piotra i Pawła w Lututowie.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA