Porozumienie w sprawie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego podpisano podczas XII Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi (galeria zdjęć)

   Trwa XII Europejskie Forum Gospodarcze w Łodzi. Jest to jedno z największych spotkań gospodarczych w naszym kraju. Dziesiątki ekspertów biorą udział w licznych panelach dyskusyjnych, a wśród poruszanych tematów znalazły się: rolnictwo, nowe technologie, a także świetnie prosperująca w województwie łódzkim logistyka.

   W czasie panelu Partnerstwo Publiczno-Prywatne Szansą dla MŚP, wiceminister Waldemar Buda i marszałek województwa łódzkiego, Grzegorz Schreiber podpisali list intencyjny w sprawie PPP w Łódzkiem:
    - To porozumienie w sprawie wsparcia przedsięwzięć publiczno - prywatnych przez samorząd województwa łódzkiego i ministerstwo tak, żeby w naszym województwie te działania rzeczywiście przyspieszyły, bo problemy z tym partnerstwem publiczno - prywatnym są. Myślę, że po nowelizacji ustawy i w tej chwili przy naszej współpracy, przynajmniej w województwie łódzkim, to zadziała już bardzo dobrze - mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego

    - Z mojego punku widzenia, pełnomocnika do spraw partnerstwa publiczno - prywatnego, pełnomocnika rządu, dzisiaj rzeczywiście wydarzyła się tutaj rzecz nie do przecenienia - mówi wiceminister inwestycji i rozwoju, Waldemar Buda- Województwo Łódzkie jako pierwsze w Polsce podpisało porozumienie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju w zakresie propagowania i wsparcia projektów hybrydowych w partnerstwie publiczno - prywatnym. To znaczy projektów, które będą finansowane dotacyjnie, czyli z Regionalnego Programu Operacyjnego i przy udziale partnera prywatnego, bez wkładu własnego podmiotu publicznego. To jest rewolucja i na to chcielibyśmy stawiać w najbliższej perspektywie 2021 - 2027. Projekty hybrydowe, które zapewnią możliwości rozwojowe samorządów. Tych wszystkich samorządów, które mają ogromne potrzeby, ale nie mogą ich realizować chociażby z tego powodu, że nie mają pieniędzy na wkład własny, chociażby dlatego, że nie znają technologii i możliwości rozwiązywania problemów, których rozwiązania oczekują mieszkańcy w sposób najprostszy, najłatwiejszy za pośrednictwem najlepszej technologii. Mam nadzieję, że to jest początek budowania województwa łódzkiego jako lidera w Polsce właśnie w projektach PPP. Dzisiaj to jest krok milowy w tym zakresie.


   Pierwszy dzień Forum to także Gala „Biznes na PLUS”, na której gościem specjalnym był premier Mateusz MorawieckiREDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA