Ubezpieczenia społeczne jednym z tematów Forum Gospodarczego w Łodzi

   Kilka bloków tematycznych, skoncentrowanych na najważniejszych dla województwa łódzkiego dziedzinach gospodarki: rolnictwie i przetwórstwie rolno - spożywczym oraz logistyce i transporcie - to główne założenia XII Forum Gospodarczego - Łódzkie 2019, które odbywa się w hotelu Andel′s w Łodzi. Podczas jednego z paneli mówiono również o tym ,czy ZUS się opłaca i jest potrzebny dla przedsiębiorcy.
    - Myśląc nad tematem naszego panelu, próbowaliśmy dokonać dwóch rzeczy. Z jednej strony przygotować bardzo merytoryczny panel, ale z drugiej strony skorzystać z tego, że język polski jest piękny i wieloznaczny. I to, czy ZUS się opłaca, ma tak naprawdę kilka znaczeń. Pierwsze takie znaczenie to to, czy uczestnicząc w ubezpieczeniach społecznych, opłacając wszystkie należne składki, będziemy mieli z tego korzyści. Oczywiście wszyscy, jak płacimy składki, myślimy przede wszystkim o naszej emeryturze i z tego punku widzenia system, który funkcjonuje już od roku 1999 w tej nowej, zreformowanej formie, mówi - tyle ile sobie odłożyłeś, tyle otrzymasz, ale po drodze są rewaloryzacje składek na kontach, na subkontach. I te waloryzacje, jak w tym roku, są bardzo, ale to bardzo dobre. I z tego punku widzenia ZUS na pewno się opłaca.


- mówi Paweł Jaroszek, Członek Zarządu Nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

   Wywiadu z naszym gościem posłuchasz tutaj.


REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA