Jak wygląda nabór do szkół na rok 2019/2020 w powiecie wieluńskim?

   1904 uczniów dostało się do szkół średnich w Wieluniu. 959 uczniów po gimnazjum i 945 po szkole podstawowej. Ogółem otwarto 65 klas pierwszych w liceach ogólnokształcących, technikach i szkole branżowej I stopnia. Po gimnazjum otworzono 33 klasy i po podstawówce 32.

    - Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych, którzy zgłosili się poprzez system elektroniczny naboru do naszych szkół średnich dostali się - mówi starosta powiatu wieluńskiego Marek Kieler - Może nie wszyscy dostali się do wymarzonych klas. Konkurencja była dość mocna i z drugiego naboru wiele osób będzie korzystać. 114 osób jest poza systemem, które nie zgłosiły się do nas bądź zgłosiły się do placówek nie prowadzonych przez powiat wieluński. Do dwóch liceów, które mamy przyjęliśmy 776 uczniów (40,76%), do techników 722 uczniów (37,92%), i do branżowej szkoły I stopnia 406 uczniów (21,32%). Oddziały te będą dość liczne ze względu na ten podwójny rocznik. W wielu naszych szkołach zwiększyliśmy liczebność klas z 15 na 30, aby jak najwięcej chętnych osób przyjąć.


   Niepokojącym jest fakt, że nauka będzie wydłużona i ostatnie zajęcia w szkołach kończyć będą się o godzinie 17:00. Może to spowodować trudności z dojazdem oraz z zajęciami pozaszkolnymi, z których uczniowie wieluńskich szkół chętnie korzystają:
    - Tak, jest to problem - potwierdza starosta Kieler - Może być tak, że wielu uczniów nie będzie miało możliwości korzystania z zajęć w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu oraz w innych placówkach proponujących zajęcia dodatkowe. Jeżeli ktoś skończy o godzinie 17:00 zajęcia, to nie będzie miał czasu na to, aby jeszcze skorzystać z tych pozalekcyjnych. Będziemy nad tym pracować, aby im pomóc rozwijać swoje pasje. Znając dyrektorów i kadrę pedagogiczną jestem pewien, że poradzą sobie i z tym problemem.


Nie otwarto:
- w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki klasy ekonomicznej po szkole podstawowej;
- w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Branżowej Szkole I stopnia, po gimnazjum i po szkole podstawowej, zawodu: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych;
- w Zespole Szkół nr 1 zmniejszono, po gimnazjum, liczebność oddziałów: technik ekonomista z 30 na 15 i technik ekonomista - finanse i rachunkowość z 30 na 15.

Zwiększono:
- w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka, po jednym oddziale, po gimnazjum i szkole podstawowej, oddział prawniczo - dziennikarski (dwa dodatkowo);
- w Zespole Szkół nr 1, po szkole podstawowej, liczebność oddziału technik architektury krajobrazu z 15 na 30, technik budownictwa z 15 na 30 (jeden oddział), po gimnazjum: technik logistyk z 15 na 30 i technik logistyk - zarządzanie w e-logistyce z 15 na 30 (jeden oddział);
- w Branżowej Szkole I stopnia, po szkole podstawowej, o jeden oddział - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
- w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza zwiększono, po szkole podstawowej i po gimnazjum, liczebność oddziału - mechanik pojazdów samochodowych z 15 na 30.

Fot: ZS nr 1 w Wieluniu
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA