Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Hucie (galeria zdjęć)

   W ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” uroczyście otwarto i poświęcono dziś Dzienny Dom Pomocy w Hucie w gminie Lututów. Jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych oraz starszych, które wymagają opieki. W placówce znajdą ciepło rodzinne, różne formy terapii zajęciowej czy ruchowej, wyżywienie oraz kontakt z lekarzem i psychologiem.

Marek Pikuła, wójt gminy Lututów:
    - Projekt był sfinalizowany 16 listopada 2017 roku. Podpisaliśmy stosowne umowy partnerskie, a partnerów mamy pięciu. Na terenie gminy Lututów realizowany był Dzienny Dom Pomocy w Hucie. Ta inwestycja ma trzy płaszczyzny, z których jestem bardzo zadowolony. Po pierwsze, udało się zaadoptować budynek po byłej szkole w Hucie. Stał latami pusty. Myślę, że bardzo dobrze się stało, że mogliśmy wejść w ten projekt i realizować Dom Dziennego Pobytu wspólnie z Powiatem Wieruszowskim. Druga płaszczyzna to chyba ta najważniejsza, kierowana do tych naszych seniorów, którzy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, mają tutaj szeroki wachlarz proponowanej pomocy. Począwszy od samego przyjazdu, bo nasi podopieczni są zabierani spod miejsca zamieszkania, spod domu i dowiezieni tutaj na miejsce. Mamy dla nich śniadanie, obiad i podwieczorek, ale również szereg zajęć dotyczących integracji, włączenia społecznego osób niesamodzielnych do społeczności lokalnej. Głównymi celami, takimi szczególnymi, są poprawa stanu psychofizycznego osób objętych usługami domu, zapewnienie opieki i stworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania w domu osób znajdujących się w trudnej sytuacji rzeczowej, której nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Również rozwój systemu pomocy środowiskowej. Dom zapewnia miejsce pobytu przystosowanego do bezpiecznego i aktywnego spędzenia wolnego czasu w domu, zapewnienie trzech posiłków. Istotne jest także, że nasi podopieczni podlegają ubezpieczeniu od nieszczęśliwych następstw wypadków na czas pobytu w placówce oraz w przyszłości myślę, że wyjazdów i wycieczek. Dom umożliwia udział w różnych formach zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych. Zajęcia terapeutyczne, podnoszące sprawność fizyczną. Mamy fotele do masażu, rowerki i inne urządzenia poprawiające sprawność fizyczną. Zapewniamy im rozwój pasji i zainteresowań. (…) Ta starość nie musi być wcale taka przygnębiająca. Nastawienie naszych podopiecznych jest pozytywne. Myślę, że te spotkania, które są tutaj w Domu Dziennego Pobytu, zahamują w tych osobach tę czarną wizję starości.

Alina Stefanowska, kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lututowie:
    - Od początku realizacji tego projektu, w początkowej fazie przyświecała nam myśl stworzenia jakiejś placówki, która będzie takim domem, ostoją dla osób starszych. Placówki, której nie mamy jeszcze na terenie powiatu wieruszowskiego. Było wiele pytań, niewiadomych, czy osoby starsze będą umiały się tutaj odnaleźć, czy przyzwyczają się do funkcjonowania w takim domu. Muszę powiedzieć z radością, że najśmielsze moje oczekiwania zostały spełnione. Cieszę się bardzo, że ludzie, którzy są uczestnikami tego domu, nasi seniorzy czują się tutaj bardzo dobrze, bardzo chętnie przyjeżdżają i wracają. Te osoby, które nie są uczestnikami codziennie, nie mogą się doczekać następnego dnia, żeby tutaj przyjechać. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, bo wiem, że ten trud się opłacił. Było warto podjąć ten trud dla naszych seniorów. W tej chwili mamy 22 uczestników. Lista rezerwowa wciąż się wydłuża. Jestem bardzo szczęśliwa i myślę, że seniorzy też są zadowoleni i szczęśliwi w naszym domu.

    - Ten program jest realizowany przez powiat wieruszowski we współpracy z partnerami czyli m.in. trzema gminami i dwoma organizacjami pozarządowymi - mówi Andrzej Szymanek, starosta powiatu wieruszowskiego. - Program wydaje się dosyć trudny do zrealizowania m.in. z tego względu, że jest kilkoro partnerów, a tym samym ta koordynacja, która jest prowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jest dosyć skomplikowania i takie doświadczenia już na samym początku mieliśmy. Rozruch tego domu był planowany znacznie wcześniej. Wiadomo, że są to prace, które wymagają swojego czasu, nakładów, fachowców. Dzisiaj to nie jest tak prosto zorganizować wszystkich na czas. Trochę nam się to przedłużyło, ale dzisiaj już ten dom jest. Myślę, że to Centrum Usług Społecznych, które realizujemy w powiecie wieruszowskim, to jest kolejny etap wspierania osób, które wymagają pewnej troski. (...)

Piotr Polak, poseł na Sejm RP:
    - Ten obiekt, który przez kilka czy kilkanaście lat był obiektem pustym, w którym nie tętniło życie, w którym się nic nie działo, był również zaniedbany. Dzięki tej inwestycji, dzięki wsparciu środków zewnętrznych, unijnych, również lokalnych, powiatowych i poszczególnych gmin pozwolił otworzyć ten obiekt i pozwolił, żeby on był codziennie funkcjonalny, żeby tutaj tętniło życie. I tak być powinno być. Człowiek człowiekowi powinien pomagać, człowiek człowiekowi powinien podawać rękę i powinniśmy się wzajemnie wspierać. Pewnie takich domów w powiecie więcej na tę chwilę nie ma, ale ja się spotykam po raz pierwszy, że taki obiekt powstaje. W moim powiecie takiego obiektu nie ma, są Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy, ale akurat takiego obiektu nie ma. To cenna inicjatywa, to dobry pomysł. Dobrze, że tak licznie tutaj państwo dzisiaj jesteście i abyście zawsze tutaj radośnie czas spędzali. Żebyście zawsze z radością kolejnego dnia przybywali, a odjeżdżać chcieli jak najpóźniej, bo czas spędzony w tym gronie, w miłej atmosferze na pewno pozwoli wam odpocząć, ale i też spędzić ten czas w innym wymiarze, niż na co dzień w domach rodzinnych. Bycie razem, we własnym gronie, realizując ciekawe programy, pomysły, to na pewno wszystko przyniesie dobro i będzie dobrze państwu służyć. (…)

   Dom powstał na terenie byłej Szkoły Podstawowej w Hucie. Budynek został zaadaptowany i dostosowany do osób niepełnosprawnych. Dziś go uroczyście otwarto, podopieczni przygotowali inscenizację z ogromną dawką humoru, później pokrojono tort i poczęstowano gości lampką szampana, ale placówka sprawnie działa już od dwóch tygodni. Zadowolenia nie ukrywają podopieczni:

    - Jestem mieszkanką Lututowa - mówi Józefa. - Zachęciła mnie koleżanka do tego spotkania, żeby w naszym Lututowie coś było, żeby coś się działo. Jestem bardzo zadowolona, codziennie rano wstaję i czekam, aż samochód przyjedzie, żeby mnie zabrał. Jest tu bardzo wesoło, przyjemnie. Bardzo się cieszę, że mogę ten czas taki w domu samotny spędzić pomiędzy koleżankami, kolegami, jeszcze wszystkich nie znałam, ale w tej chwili wszyscy są koledzy.

    - Jestem bardzo zadowolona z pobytu tutaj - dodaje pani Zofia.    - Z miłych pań, z obsługi, z dobrego, smacznego jedzenia. Dosłownie ze wszystkiego. Można tutaj rozwiązywać krzyżówki, układać pasjansa, robótki robić, malować, co kto sobie życzy. Można iść też na spacer do lasu.


   Całkowity koszt projektu „Centrum usług społecznych w powiecie wieruszowskim” to 3 mln 101 tys. zł. Powstanie Dziennego Domu Pomocy w Hucie kosztowało 1 mln 212 tys. zł.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA