ZIELONE ŚWIATŁO DLA MEDIACJI

Mediacja sprowadza walkę między ludźmi do walki z problemami a ugodowe rozwiązywanie sporów tworzy lepszy świat wokół nas. Radio ZW włącza się więc aktywnie w promocję mediacji jako metody rozwiązywania sporów - sporów w rodzinie,
w małżeństwie, w pracy, w życiu sąsiedzkim i w biznesie, bo mediacja to metoda UNIWERSALNA i dostępna dla każdego i
w każdej dziedzinie życia. Mediacja uczy wzajemnej komunikacji, szacunku dla potrzeb wszystkich uczestników konfliktu, budowania zrozumienia - dlatego Radio ZW chce mieć swój udział w tym procesie edukacji z a p r a s z a j ą c na cotygodniowe programy poszerzające wiedzę na temat konfliktów, mediacji i wskazywania obszarów w których można z mediacji korzystać. Program prowadzi Alina Frejusz.


Odcinek 1 Rozpoczynamy nowy jesienno-zimowy cykl programów "Zielone światło dla mediacji". Tym razem pod hasłem "Za drzwiami mediatora". Program przez kolejnych 8 tygodni będzie emitowany w każdą środę o 9.30 i 15.15

Sprawy, które mogą trafić do mediatora.
Czy każda ze spraw w których jest konflikt pomiędzy stronami może być przedmiotem mediacji?
Czy są sprawy które nie podlegają mediacji?
Strony, które zgłaszają się do mediacji
Czy każdy z nas może zgłosić się do mediatora z prośbą o pomoc w rozwiązaniu konfliktowej sytuacji?
Czy i w jakich sytuacjach mediator może odmówić stronie prowadzenia mediacji?
Na pytanie odpowiadają mediatorki: Dorota Kamieniecka, prezes Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych w Wieluniu tel: 693 830 857
Grażyna Górska,prawnik i mediatorka z Oławy, członek wieluńskiego stowarzyszenia tel: 884 989 384
Joanna Wieremiejewicz-Podkościelna socjolog, trener i mediatorka z Łódzi, członek wieluńskiego stowarzyszenia tel: 608 321 438
Szczegółowe informacje na temat Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych
w Wieluniu znajdziesz tutaj.(05:50 min.)


Odcinek 2
W jaki sposób sprawa trafia do mediatora?
Czy strony, które są w konflikcie mogą same zwrócić się do mediatora, czy tylko sąd decyduje o tym, jakie sprawy trafiają do mediacji?
Co w sytuacji, gdy tylko jedna ze stron chce prosić o pomoc w rozwiązaniu konfliktowej sytuacji, a druga nie wyraża na to zgody?
Co w sytuacji, gdy jedna ze stron konfliktu nie ma kontaktu z drugą stroną konfliktu?
Czy jest jakiś sposób na przeprowadzenie mediacji w sytuacji, gdy odległość pomiędzy stronami jest zbyt duża (setki, a nawet tysiące kilometrów), aby prowadzić mediację?(05:59 min.)

Odcinek 3
Koszty mediacji
Kto płaci za mediację, kiedy jest ona skierowana z sądu?
Jakie są to koszty?
Kto płaci za mediacje umowne?
Jak jest koszt takich mediacji?
Czy jeśli mediacja się nie uda strony płacą za mediację?
Kiedy dokonuje się takiej płatności?


(07:42 min.)Odcinek 4
Kim jest mediator?
Jaki jest jego zawód, wykształcenie?
Kto może zostać mediatorem?
Czy są jakiekolwiek uregulowania prawne dotyczące wymagań stawianych mediatorowi?


(06:16 min.)

Odcinek 5
Przygotowania stron do mediacji
Jak strony mogą przygotować się do mediacji?
Czy są jakieś dokumenty, przedmioty, które strony muszą zabrać ze sobą na posiedzenie mediacyjne?
Co strony powinny wiedzieć o mediacji zanim o nią poproszą?
Przygotowania mediatora do mediacji
Jak mediator przygotowuje się do mediacji?
Czy wcześniej zagląda w akta sprawy?
Kiedy może to zrobić?
Czy rozmawia wcześniej ze stronami?


(10:47 min.)


Odcinek 6
Rozpoczęcie mediacji
Co należy uznać za początek mediacji?
Od czego zaczyna się posiedzenie mediacyjne?
Czy odbywa się to według wcześniej ustalonego scenariusza?
Czas trwania poszczególnych posiedzeń i całego procesu mediacyjnego
Jak długo trwa jedno posiedzenie mediacyjne?
Czy jest to zawsze ten sam czas trwania?
Jak długo trwa cały proces mediacyjny?
Osoby obecne podczas posiedzenia mediacyjnego
Podczas posiedzenia mediacyjnego może dojść do sytuacji, gdy rozmawiamy o potrzebach, poglądach opiniach osób, które nie są obecne podczas mediacji np. dziecka, kogoś z rodziny czy firmy, pełnomocnika? Kto i kiedy podejmuje decyzję o włączeniu innych osób do mediacji?
Czy można i trzeba włączać inne osoby?


(09:06 min.)

Odcinek 7
Praca mediatora
Co robi mediator podczas mediacji?
Na czym polega jego praca?
Czy może podpowiadać stronom, jakie są możliwe rozwiązania?
Co robi mediator, kiedy strony nie mogą dojść do porozumienia, kiedy ich propozycje rozwiązań są diametralnie różne?


(10:18 min.)


Odcinek 8
Zakończenie mediacji
Kiedy kończy się mediacja?
Czym się kończy?
Jakie dokumenty sporządza mediator?
Kiedy następuje zatwierdzenie ugody przez sąd?
Jak długo to trwa?


(05:18 min.)Odcinek 1 Jednym z założeń cyklu emitowanych na antenie Radia ZW audycji dotyczących mediacji, miało być wskazywanie obszarów jej zastosowania. Nowy cykl, na który Radio ZW zaprasza w miesiącu maju, dotyczy przykładowego zastosowania mediacji w szeroko rozumianym rolnictwie, w szczególności mówimy o podziałach gospodarstw rolnych i szkodach łowieckich w gospodarstwach rolnych.

(06:27 min.)

Odcinek 2
(04:41 min.)

Odcinek 3
(05:21 min.)

Odcinek 4
(05:47 min.)Odcinek 1 Rozpoczynamy kolejny cykl audycji dotyczących mediacji. Tematem naszych spotkań będzie „Dziecko w mediacji” W pierwszej audycji odpowiemy czy są jakieś szczególne sprawy, konflikty w których najczęściej można spotkać dziecko w procesie mediacji? Na czym polegają te mediacje? Nasz gość, Joanna Wieriemiejwicz - Podkościelna, socjolog, członek Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych w Wieluniu, powie o możliwości prowadzenia mediacji pomiędzy dziećmi czy nawet przez dzieci. W pierwszym przypadku są to mediacje szkolne, w drugim są to mediacje rówieśnicze.

(04:28 min.)

Odcinek 2
(07:00 min.)

Odcinek 3
Gościem kolejnych trzech odcinków "Dziecko w mediacji" jest Grażyna Górska, prawnik, mediator z Oławy, członek Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych w Wieluniu. Nasz gość odpowiada min. na pytania w jakich sprawach, konfliktach dziecko uczestniczy w mediacji? Czy często dochodzi do sytuacji, kiedy dziecko włączane jest do mediacji w kolejnych fazach postępowania? Oraz jak mediator może otoczyć dziecko opieką w przypadku, kiedy rodzice uczestniczą w takim postępowaniu?

(07:48 min.)

Odcinek 4
(06:29 min.)

Odcinek 5
(06:00 min.)Odcinek 1 Czym jest mediacja i dlaczego jest tak korzystna? - mówi mediator z Wielunia Dorota Kamieniecka.

(12:39 min.)

Odcinek 2
Jakie konflikty najczęściej występują między ludźmi i czy można je pokojowo rozwiązać? - odpowiada mediator Dorota Kamieniecka.

(11:45 min.)

Odcinek 3
Z jakimi sprawami lepiej nie iść do sądu? - odpowiada prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu, Barbara Bojakowska.

(10:43 min.)

Odcinek 4
Gośćmi programu są: Dorota Kamieniecka, notariusz i mediator oraz Przemysław Majkowski, sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu. Tematem rozmowy jest organizacja Tygodnia Mediacji w Polsce.

(08:13 min.)

Odcinek 5
W tym odcinku wiceprezes Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych w Wieluniu mediator z Oławy, Grażyna Górska mówi o konferencji "Dobro rodziny w postępowaniu mediacyjnym". Rozmawiamy także o roli dziecka w mediacji.

(09:57 min.)

Odcinek 6
Gościem dzisiejszego programu "Zielone światło dla mediacji" jest mediator Dorota Kamieniecka z Wielunia, która mówi o korzyściach materialnych, finansowych i czasowych jakie daje mediacja.

(05:42 min.)