Gość Radia ZW

2019-10-16
Wczoraj w wieluńskim muzeum pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej przekazali zabytki archeologiczne pochodzące z mogiły żołnierza wieluńskich Batalionów Obrony Narodowej, który poległ 2 września 1939 roku w Starym Ochędzynie. O pracach badawczych z doktorem Krzysztofem Latochą z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN Łódź rozmawiał Grzegorz Nowak.
(04:26 min.)