Gość Radia ZW

2019-10-15
Gościem Radia Ziemi Wieluńskiej była Dorota Kamieniecka, która w rozmowie z Aliną Frejusz, mówi o Dniu Mediacji przypadającym na 17 października oraz inicjatywach, które będą podejmowane w związku z Tygodniem Mediacji przez cały październik.
(05:14 min.)